Polityka prywatności

YOURCOCKPIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Cockpit”) oferuje swoje produkty i usługi („Usługi”) za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się w domenie www.yourcockpit.biz („Serwis”).

Polityka Prywatności oraz regulamin określają zasady korzystania z Serwisu oraz praktyki Cockpit dotyczące gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych zbieranych od użytkowników Serwisu lub Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Są one udostępniane na stronie internetowej w sposób umożliwiający ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez ich wydrukowanie lub pobranie.

Cockpit chroni dane osobowe zgodnie z niniejsza polityką prywatności, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.

Użytkownik oświadcza, że swoje dane osobowe podaje dobrowolnie, a uzyskując dostęp do Serwisu i korzystając z Usług akceptuje Politykę Prywatności oraz regulamin. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Polityką Prywatności i nie korzystanie z Serwisu jeżeli jej nie akceptuje. Cockpit zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności – o czym Użytkownik zostanie poinformowany na naszej stronie internetowej lub e-mailem. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej Polityki Prywatności, nie powinien korzystać z Serwisu lub Usług. Korzystanie z Serwisu i Usług po zmianie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie dokonane zmiany.

Użytkownik jest świadomy, że udostępnienie niektórych informacji lub danych osobowych jest konieczne do korzystania z niektórych usług oferowanych w Serwisie, a ich niepodanie może uniemożliwiać korzystanie z nich. Korzystając z Serwisu Użytkownik składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Cockpit, zgodnie z klauzulą udostępnioną w Serwisie.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest YOURCOCKPIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Śniadeckich 10, 00-656) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000559512, NIP 5213697453, REGON 361578297

Zakres zastosowania

Polityka prywatności określa zasady, sposoby, cele oraz warunki gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania, udostępniania oraz zabezpieczania danych osobowych oraz innych informacji dostarczanych przez użytkowników Serwisu (dalej jako „przetwarzanie danych osobowych”).

Cockpit przetwarza dane osobowe w szczególności na podstawie zgody Użytkownika lub uzyskując je od swoich partnerów biznesowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik oświadcza, że jego zgoda jest w pełni dobrowolna, a jej brak może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług oferowanych w Serwisie.

Cele przetwarzania danych osobowych

Cockpit przetwarza dane osobowe w szczególności w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, wykonania umów zawartych z klientami, realizowania działalności marketingowej.

Prawa użytkowników

Użytkownik ma prawo do kontroli swoich danych osobowych, w szczególności prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa. Można tego dokonać kontaktując się z Cockpit wysyłając wiadomość na adres sales@yourcockpit.biz

W sytuacjach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych Użytkownikowi  przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Pliki Cookies

Cockpit wykorzystuje pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które wysyłane są przez Serwis do przeglądarki internetowej użytkownika i są przechowywane w urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cockpit  wykorzystuje pliki Cookies w szczególności w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać rodzaj stosowanego przez użytkownika urządzenia oraz odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego parametrów oraz w celu tworzenia statystyk umożliwiających ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. YourCockpit zastrzega, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Bezpieczeństwo

Cockpit chroni dane osobowe zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustawą o ochronie danych osobowych, stosując środki techniczne i organizacyjne gwarantujące ich bezpieczeństwo.

Cockpit korzysta z najnowszych technologii i procedur o wysokim standardzie bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkownika przed nieuprawnionym dostępem bądź wykorzystaniem. Konto użytkownika jest zabezpieczone utworzonym przez niego hasłem – nie należy ich nikomu udostępniać, gdyż grozi to uzyskaniem dostępu do danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Cockpit nie jest odpowiedzialny za procedury, polityki prywatności stosowane przez inne podmioty z którymi współpracuje.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt na sales@yourcockpit.biz

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej.
Rozumiem